Yrd. Doç. Dr. MEHMET TİMUR CİHAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. MEHMET TİMUR CİHAN

T: (0282) 250 2368

M mehmetcihan@nku.edu.tr

W mehmetcihan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, YAPI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2006-2012
Tez: Tepki yüzeyi yöntem bilgisinin beton uygulamasında kullanılabilirliğinin geliştirilmesi (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2001-2004
Tez: EPS-Bloklu Çelik Donatılı Beton Taşıyıcı Duvarlı Binanın Isıl Performansı (2004)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1997-2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI
2017-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI
2006-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.
2001-2006
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / İnşaat Mühendisliği
Yapı ve Malzemeleri
Mühendislik Tasarımı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CİHAN M. T., GÜNER A., YÜZER N., Response surfaces for compressive strength of concrete, Construction and Building Materials, vol. 40, pp. 763-774, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. GÜNER A., Dilmaç Ş., CİHAN M. T., ISO 9164 Heat Loss in Roof wall Sections, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 4354-4368, 2011.
Özgün Makale
3. ŞENKAL SEZER F., CİHAN M. T., Dilmaç Ş., Experımental analysıs of the thermal behavıour of mezzanıne floors ın buıldıngs wıth cavıty wall ınsulatıon, Scientific Research and Essays, vol. 5, pp. 1925-1934, 2010.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNEŞ E., CİHAN M. T., ATIKSULARDAN KOİ VE RENK GİDERİMİ FENTON PROSESİNİN OPTİMİZASYONU, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 21, ss. 239-247, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ÖZŞAHİN B., CİHAN M. T., MIHLAYANLAR E., EPS YALITIM KALIPLI DONATILI BETON TAŞIYICI DUVAR SİSTEMİİLE GELENEKSEL YAPIM SİSTEMLERİNDE KULLANILANDUVARLARIN ISIL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Trakya University Journal of Engineering Sciences, cilt 14, ss. 105-114, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. ŞENKAL SEZER F., CİHAN M. T., Şükran D., Binaların Ara Kat Döşemelerinin Isıl Davranışı ÜzerindeFarklı Isı Yalıtım Durumlarının Etkisinin DeneyselOlarak İncelenmesi, ARTİUM, cilt 1, ss. 17-26, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ŞENKAL SEZER F., CİHAN M. T., Dışarıdan Yalıtımlı Binaların Ara Kat Döşemelerinin Isıl Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 15, ss. 65-72, 2010.
Özgün Makale Index Copernicus, DOAJ, Ulakbim (National Journal Database)
5. CİHAN M. T., Şükran D., Yaz Konforu ile İlgili Kavramlar ve Standard Hesap Metodu, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 1-15, 2008.
Özgün Makale Index Copernicus, DOAJ, Ulakbim (National Journal Database)
6. CİHAN M. T., ŞENKAL SEZER F., Şükran D., Ülkemizdeki Çift Duvar Arası Yalıtım Uygulamalarında Betonarme Kirişlerin Oluşturduğu Isı Köprülerinin Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 10, ss. 33-47, 2005.
Özgün Makale Index Copernicus, DOAJ, Ulakbim (National Journal Database)
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Şükran D., CİHAN M. T., GÜNER A., Comparison of Energy Efficiency of Terrace, DİZAYN Konstrüksiyon, ss. 66-68, 2004.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ARAL İ. F., CİHAN M. T., Investigation of Mortars Containing Different Aggregate Waste Powder Under Freezing-Thawing Effect, 8 International Advanced Technologies Symposium (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
2. AKYÜNCÜ V., CİHAN M. T., AYDIN Z., Investigation of the mechanical properties of mortars containing basalt fiber, 8 International Advanced Technologies Symposium (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
3. CİHAN M. T., AKYÜNCÜ V., Strength of Mortar Containing Basalt Powder, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia2017) (08.05.2017-10.05.2017).
Tam metin bildiri
4. AKYÜNCÜ V., CİHAN M. T., Bazalt Tozunun Beton Üretiminde Kullanılabilirliği, International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium (02.11.2016-04.11.2016).
Tam metin bildiri
5. CİHAN M. T., Şükran D., Comparison of the Thermal Performance of EPS-Block Reinforced Concrete Wall System with Conventional Walls, Proceedings of the 1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies (01.09.2005-03.09.2005).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. CİHAN M. T., GÜNER A., YÜZER N., Beton Çökme Değerinin Kontrol Edilebilen Değişkenler Dikkate Alınarak İstatistiksel Değerlendirmesi, 9. Ulusal Beton Kongresi, Sürdürülebilir Beton (16.04.2015-18.04.2015).
Tam metin bildiri
2. CİHAN M. T., GÜNER A., Beton Çökme Değerini Etkileyen Kontrol Edilebilir Değişkenlerin Etki Düzeylerinin Kısmi Faktöriyel Tasarım Kullanılarak Belirlenmesi, 8. Ulusal Beton Kongresi (05.10.2011-07.10.2011).
Tam metin bildiri
3. ŞENKAL SEZER F., CİHAN M. T., ERBİL Y., TS 825 Isı Yalıtım Standardındaki Değişikliklerin İncelenmesi ve Isıl Konfor Açısından Değerlendirilmesi, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi (04.03.2010-05.03.2010).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. TEKİRDAĞ BAZALT TOZUNUN FİLLER VE MİNERAL KATKI OLARAK KULLANILMASININ ÇİMENTO HARCININ MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELİKLERİNE ETKİSİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.06.2014-15.09.2015.
2. Hazır beton üretim aşamasında agrega biçim özeliklerindeki değişimin beton özeliklerine etki düzeylerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.02.2014-01.11.2016.
3. Normal Betonun Alışılagelmiş Uygulama Özeliklerinin Kontrol Edilebilir Değişkenlere Göre Tepki Yüzeylerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2010-01.02.2011.
4. Döşemelerde Yanal Isı Kayıplarının Hesaplanması İçin Parametrelerin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2004-01.01.2006.
Üyelikler
İnşaat Mühendisleri Odası, Üye, 2007-.